Aktywacja Autopilota Print

  • 0

Po otrzymaniu nowego serwera funkcja AutoDJ jest domyślnie wyłączona. Aby włączyć AutoDJ, wykonaj instrukcje opisane poniżej.

1. Zatrzymaj Serwer - Stop

2. Przejdź do  Settings -> AutoDJ -> Permitted and enabled.

3. Przejdź do -> AutoDJ -> Permitted and enabled i wybierz: Update

4. Ikona AutoDJ powinna pojawić się w menu

Uwaga: Serwer nie uruchomi się, dopóki na serwer nie zostaną przesłane pliki i dodane do listy odtwarzania.


Was this answer helpful?

« Back